Vzdělávání patologů

Vzdělávání patologů se v Česku podle předsedy Společnosti českých patologů ČLS JEP prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. kvůli úbytku pitev téměř zastavilo. Ani medici nemohou plnit požadovaný počet pitev.

Ve fakultních nemocnicích klesly v roce 2014 počty pitev na desetinu kvůli novému občanskému zákoníku, který požaduje souhlas zemřelého, a tento stav trvá. Nemocnice považují za neetické žádat souhlas s pitvou od všech pacientů při přijetí, dělají proto jen pitvy dané zákonem, kde souhlas není nutný.

Počty pitev jsou od ledna 2014 na desetině, zůstává kritický stav, kdy se nekontroluje práce lékařů, oni sami to pociťují jako významnou ztrátu zpětné vazby. Výuka mediků není taková, jaká by měla, a nevzdělávají se patologové, kteří v rámci specializačního vzdělávání musejí udělat 120 pitev. Vzdělávání se tím zastavilo, záhy přestanou přibývat noví absolventi do oboru, řekl Ryška.

Odborná společnost připravila v roce 2014 návrh novely, která by situaci řešila. Patologové podle Ryšky očekávali, že od roku 2015 už bude novela platná a vše bude vyřešeno, což se zatím nestalo.Problematiku pitev ošetřuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, novela se momentálně nachází po vnějším připomínkovém řízení a dochází k vypořádání připomínek, sdělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Podle návrhu odborné společnosti se má v zákoně o zdravotních službách rozšířit výčet patologicko-anatomických pitev prováděných bez souhlasu. Nyní se mezi ně řadí pitva při úmrtí dětí do 18 let a těhotných žen, při potratu či porodu. Nově by se mělo doplnit, že pitva ze zákona, tedy bez souhlasu, se provádí tehdy, když existuje pochybnost o správné diagnóze, adekvátní léčbě nebo příčině úmrtí.

K rozporu mezi Občanským zákoníkem a zdravotnickými zákony existují dva právní výklady. Menší nemocnice se řídí výkladem České lékařské komory, podle níž se problém vůbec netýká patologicko-anatomických pitev. Provádějí tedy pitvy jako dřív. Všechny fakultní nemocnice a celá řada dalších větších nemocnic se přiklonila k právnímu výkladu, který má i MZ ČR, že je to problém a že nelze pitvat, koho se zachce.

V českých nemocnicích provádělo pitvy podle dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v roce 2012 celkem 82 oddělení patologie. Na sledovaných pracovištích bylo provedeno 15.137 pitev. Ve většině šlo o pitvy osob ve věku 18 let a více, provedeny byly také pitvy téměř všech mrtvě narozených dětí, 337, a potracených plodů, 877. Nejvíc pitev bylo v Praze a Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!