WHO podporuje protikuřácký zákon

Dne 1. 12. 2015 se uskutečnilo setkání odborných zástupců Evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace (WHO) s náměstkyní ministra JUDr. L. Teska Arnoštovou, Ph.D. a dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), dále zástupci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády a odborných organizací na téma prevence užívání tabáku a alkoholu v ČR.

Projednáno bylo téma vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který bude na programu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR).

Experti Světové zdravotnické organizace Kristina Mauer-Stander a dr. Lars Møller ocenili v rámci diskuse úsilí Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti prevence tabáku a alkoholu a nové akční plány pro oblast kontroly tabáku v ČR a pro omezení škod působených alkoholem, které vláda schválila v srpnu 2015.

Zástupkyně Světové zdravotnické organizace Kristina Mauer-Stander uvedla, že návrh protikuřáckého zákona, kterým se teď zabývá PSP ČR, je vítanou aktivitou ČR i v rámci mezinárodního kontextu. Ministerstvu zdravotnictví nabízí WHO expertní pomoc při jeho obhajobě během dalšího legislativního procesu.

Diskutován byl také boj s tabákovou a alkoholovou lobby při prosazování účinných opatření. Účastníci setkání závěrem konstatovali, že i vliv této lobby na projednávání návrhu zákona na půdě Parlamentu ČR bude zajímavé sledovat.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!