XXI. ročník Ceny VVZPO

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Cena je vyhlašována každoročně s cílem upoutat pozornost médií k této problematice a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením. První ročník Ceny VVZPO proběhl v roce 1994.

Ocenění jsou udělována za práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích - televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2014 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu: Úřad vlády ČR, Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!