XXIII. konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov 2014

XXIII. konferenci rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov 2014 pořádají ve dnech 7. - 8. února 2014 Léčebné lázně Jáchymov ve spolupráci s
Českou lékařskou komorou.

Místo konání: Lázeňský hotel Akademik Běhounek, T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Čestným hostem konference je Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., přední český anatom a emeritní přednosta Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Hlavní témata odborného programu:

  • Poruchy a poškození periferního nervstva

  • Fyzikální, radiobiologické a klinické aspekty radioterapie v nonmaligních indikacích.

 

Účast na konferenci je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena jako součást systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů. Účastníci konference – fyzioterapeuti – obdrží potvrzení o účasti UNIFY, zdravotní sestry obdrží potvrzení o účasti s kredity od České asociace sester.

 

Další informace na XXIII. konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov 2014

 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!