Zákon o dani z přidané hodnoty

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 6. 11. 2014 zákon ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10% a to z důvodu vytvoření předpokladů pro snížení cen vybraných výrobků. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21% a první snížená sazba daně ve výši 15%. Zrušuje se sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (17,5%), které by podle dosud platné právní úpravy mělo být platné od 1. 1. 2016.

Do nové sazby spadají tři položky.

 • První je kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Jejím nižším zdaněním chce vláda podpořit rodiny s dětmi. Rodiny s dětmi představují skupinu ještě více ohroženou chudobou než jiná významná ohrožená skupina, kterou představují důchodci, uvádí vláda v návrhu.
 • Druhou položkou jsou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
 • Třetí položkou jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Sazba se ale nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
 • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
 • RV projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou16., 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 421).
 • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zpravodaj Ing. Jan Hajda - přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 345/1.
 • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne23. 10. 2014. Usnesením č. 627, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 6. 11. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!