Zákon o daních z příjmů - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 23. 9. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (čj. 1137/15).

Materiál obsahuje novelu zákona o daních z příjmů, vyčleněnou z návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. Transpoziční úpravou je explicitní stanovení, že mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození přijatých podílů na zisku v případě, že u dceřiné společnosti mohou snížit tyto podíly její základ daně. Další úpravy představují zejména změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů a zdaňování podílů na zisku vyplácených osobám, které nejsou členy obchodní korporace.

V souladu s Programovým prohlášením vlády se navrhuje další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti od roku 2015. Pokud návrh potvrdí i poslanci, stoupne sleva u druhého dítěte na 17 004 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte na 20 604 korun ročně. Pro první dítě se nezmění a zůstane na 13 404 korunách ročně. Třetí zvýšení má pak přijít od roku 2017.

Za druhé dítě si rodič - počínaje příjmy za leden 2015 - může odečíst z daní o 200 korun měsíčně více, za třetí a případně každé další dítě o 300 korun více. Rodina se dvěma dětmi si tak letos oproti loňsku polepší až o 2400 korun ročně, se třemi dětmi o 6000 korun.

Vláda už dříve slíbila do roku 2017 zvýšit slevu na druhé dítě celkem o 500 korun, na třetí a další dítě o 900 korun. K naplnění těchto čísel by se tedy měla sleva zvýšit i potřetí, a to od roku 2017. Ministerstvo financí ČR předpokládá, že roční sleva by pak u druhého dítěte dosáhla 19 404 korun, na třetí a další dítě 24 204 korun.

Zvyšování daňové slevy na vyživované dítě:

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč
Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!