Zákon o daních z příjmů - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 35. schůzi dne 5. 11. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 612/ - (přikázán).

V novele je mj. navrženo daňové zvýhodnění na vyživované děti.
V souladu s Programovým prohlášením vlády se navrhuje v roce 2016 další zvýšení daňového zvýhodnění, a to na druhé dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 600 Kč měsíčně (tj. o 7 200 Kč ročně) oproti daňovému zvýhodnění na jedno dítě, které bylo uplatňováno do konce roku 2014. Pro rok 2016 se tedy navrhuje daňové zvýhodnění na
vyživované dítě ponechat beze změny u jednoho dítěte (aktuálně 13 404 Kč ročně) a zvýšit částku na druhé dítě ze stávajících 15 804 Kč ročně na 17 004 Kč ročně a zvýšit částku na
třetí a každé další dítě ze stávajících 17 004 Kč na 20 604 Kč.

Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. Další zvýšení částek daňového zvýhodnění na vyživované dítě bude provedeno pro rok 2017, a to v rámci přípravy dalších legislativních návrhů.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 23. 9. 2015.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.
  • 1. čtení: proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951). Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
  • Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!