Zákon o dětské skupině - vládní návrh

O návrhu zákona, který umožní vznik dětských skupin, hovořila na semináři v Poslanecké sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Semináře se zúčastnili nejen zástupci politických stran a ministerstev, ale také neziskových organizací, samosprávy a akademické sféry.

Česká republika má jednu z nejnižších zaměstnaností matek v Evropské unii. Chybí jesle a školky. Podle Marksové jsou dětské skupiny vhodnou alternativou k chybějícím místům v mateřských školkách. Jsou alternativou, která může místa doplnit nyní a rychle. Dále uvedla, že by bylo dobré, kdyby návrh v Poslanecké sněmovně prošel. Nebrání se různým pozměňovacím návrhům. Zároveň ale zdůraznila, že „páteřními zařízeními péče o děti" zůstanou dál mateřské školy.

Návrh zákona začne projednávat Sněmovna, dětské skupiny by tak mohly začít fungovat již v září roku 2014. Díky tomu, že není možné umístit děti do zařízení, ztrácíme potenciál určité části vzdělaných žen.

V současné době lze poskytovat služby péče o děti zřízením mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) nebo provozováním některé z živností péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o živnostenském podnikání). Co se týče jeslí, v nichž je pečováno o děti do tří let věku, má být jejich provozování podle ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ukončeno do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 4. 2012.

V připravované právní úpravě jsou navrženy konkrétní podmínky, které se však ještě mohou v průběhu legislativního procesu změnit. Do doby účinnosti zákona nejsou tyto podmínky závazné, avšak poskytovatelé služeb péče o děti v režimu obecných právních předpisů se jimi mohou inspirovat.

Více informací o návrhu zákona o dětské skupině dozvíte zde.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!