Zákon o důchodovém pojištění

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 13. srpna 2014 zákon ze dne 24. července 2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem opatření, která vejdou v platnost od ledna 2015, je zlepšit postavení seniorů a posílit jejich sociální ochranu. Průměrná valorizace důchodů od ledna 2014 byla kvůli dřívějšímu zmrazení pouze symbolická.

Starobní důchody budou podle vládní novely opět valorizovány o třetinu růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V současné době jsou zvyšovány jen o třetinu růstu spotřebitelských cen. V roce 2015 by se navíc měly penze mimořádně zvýšit o 1,8 procenta. V praxi to znamená, že by důchody vzrostly v průměru o 205 Kč. Valorizace v roce 2014 činila v průměru jen 45 Kč.

Historie:

 • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 15. 4. 2014.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 15. 4. 2014. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).
 • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/1 (doporučuje schválit).
 • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/2 (doporučuje schválit).
 • Ve 2. čtení návrh zákona prošel na 10. schůzi obecnou rozpravou 11., 13. 6. 2014 a podrobnou rozpravou 13. 6. 2014.
 • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 175/3, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo na 10. schůzi dne 20. 6. 2014, návrh zákona byl schválen (usnesení č. 351).
 • Zákon doručen do Senátu Parlamentu ČR dne 30.06.2014.
 • SP ČR zařadil tisk na 23. schůzi a projednal jej dne 24.7.2014, usnesením č. 575, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.07.2014.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 13. 8. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!