Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci - vládní návrh

Poslanecká sněmovna PČR na 31. schůzi dne 15. 9. 2015 v 1. a 2. čtení projednala vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci (sněmovní tisk č. 526/0). PSP ČR nesouhlasila s projednáváním  tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Zákonem se navrhuje poskytnout jednorázový příspěvek v jednotné výši 600 Kč všem důchodcům, na které se bude vztahovat zvýšení důchodů v lednu 2016, tj. těm, kterým byl přiznán důchod před rokem 2016. Výplata jednorázového příspěvku bude provedena v prosinci 2015 spolu s výplatou důchodů. Bonus by měl stát vyjít celkem na 1,73 miliardy korun. Peníze mají jít zejména z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Příčinou snižování reálné hodnoty důchodů v letech 2012 – 2014 byla úsporná opatření spočívající v tom, že cenový růst se při stanovení zvýšení důchodů zohlednil pouze jednou třetinou. Tato skutečnost vyvolala v roce 2014 potřebu nejen zrušení uvedeného úsporného opatření, ale i realizace mimořádné úpravy pravidel pro zvyšování důchodů, která posílila reálnou hodnotu důchodů. Velmi nízké hodnoty publikované i očekávané inflace do srpna 2015, jakož i nízký růst mezd za rok 2014, budou mít za následek s vysokou pravděpodobností nedostatečný růst důchodů v roce 2016. Tato očekávání odůvodňují potřebu realizace mimořádného zlepšení finanční situace důchodců v rámci možností státního rozpočtu ovlivněných lepším hospodařením.

Na základě posouzení možného nárůstu výdajů státního rozpočtu se navrhuje, aby stát poskytnul jednorázový příspěvek ve výši 600 Kč. Toto jednorázové opatření neovlivní budoucí výdaje důchodového systému. Jednorázový příspěvek není dávkou důchodového pojištění, a proto bude vyplácen v jednotné výši, bez jakékoliv vazby na výši důchodu. Jednotná výše příspěvku je relativně výhodnější pro poživatele nižších důchodů, pro které je přizpůsobení se cenovému růstu obtížnější.
Výplatu mimořádné částky důchodcům je možné stanovit pouze zákonem.

Pravice ve Sněmovně zablokovala schválení vládního návrhu zrychleně už v prvním čtení, míří k posouzení do sociálního výboru. Norma by tak nemusela být přijata včas. Pravici vadí rovnostářství i to, že by se dotace do budoucna nepromítla do standardních valorizací penzí.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2015. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 25. 6. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu PSP ČR, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.
 • 1. čtení: Proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2015. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 860).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
 • Garanční Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal
 • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!