Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 35. schůzi dne 13. 11. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci (sněmovní tisk 526).

Důchodci dostanou v únoru 2016 k důchodům jednorázově 1200 korun navíc. Příspěvek bude vyšší, než se původně předpokládalo. Očekávalo se, že PSP ČR podpoří návrh sociálního výboru na 1 000 korun. Norma, která má důchodcům částečně dorovnat poměrně nízkou valorizaci penzí v roce 2016, nyní zamíří k posouzení Senátu PČR. Ze zákona se důchody zvýší v průměru o 40 korun měsíčně.

Zákonem se navrhovalo pozměňovacím návrhem poskytnout jednorázový příspěvek v jednotné výši 1 000 Kč (původně 600 Kč) všem důchodcům, na které se bude vztahovat zvýšení důchodů v lednu 2016, tj. těm, kterým byl přiznán důchod před rokem 2016. Peníze mají jít zejména z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Příčinou snižování reálné hodnoty důchodů v letech 2012 – 2014 byla úsporná opatření spočívající v tom, že cenový růst se při stanovení zvýšení důchodů zohlednil pouze jednou třetinou. Tato skutečnost vyvolala v roce 2014 potřebu nejen zrušení uvedeného úsporného opatření, ale i realizace mimořádné úpravy pravidel pro zvyšování důchodů, která posílila reálnou hodnotu důchodů. Velmi nízké hodnoty publikované i očekávané inflace do srpna 2015, jakož i nízký růst mezd za rok 2014, budou mít za následek s vysokou pravděpodobností nedostatečný růst důchodů v roce 2016. Tato očekávání odůvodňují potřebu realizace mimořádného zlepšení finanční situace důchodců v rámci možností státního rozpočtu ovlivněných lepším hospodařením.

Na základě posouzení možného nárůstu výdajů státního rozpočtu se navrhuje, aby stát poskytnul jednorázový příspěvek. Toto jednorázové opatření neovlivní budoucí výdaje důchodového systému. Jednorázový příspěvek není dávkou důchodového pojištění, a proto bude vyplácen v jednotné výši, bez jakékoliv vazby na výši důchodu. Jednotná výše příspěvku je relativně výhodnější pro poživatele nižších důchodů, pro které je přizpůsobení se cenovému růstu obtížnější.
Výplatu mimořádné částky důchodcům je možné stanovit pouze zákonem.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2015. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 25. 6. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu PSP ČR, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.
 • 1. čtení: Proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2015. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 860).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
 • Garanční Výbor pro sociální politiku návrh zákona projednal a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 526/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 526/2, který byl rozeslán 21. 10. 2015.
 • Výbor pro sociální politiku vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 526/3 (stanovisko).
 • 3. čtení: proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 955).

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!