Zákon o léčivech

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 1. dubna 2015 zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu výrazných požadavků zákona č. 109/2014 Sb. na státní rozpočet uložila vláda ministru zdravotnictví předložit návrh novely zákona o léčivech (dále jen „novela zákona o léčivech“), která zajistí v roce 2015 převod finančních prostředků ve výši 1 mld. Kč z mimorozpočtových zdrojů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) do státního rozpočtu České republiky. Zákon umožní využit finančních prostředků na zvláštním účtu SÚKLu, a to odchylně od účelu stanoveného v § 112 zákona o léčivech.

V návaznosti na uvedené je dalším důvodem přípravy novely zákona o léčivech zákonné zakotvení možnosti jednorázového převodu mimorozpočtových finančních prostředků ve výši 1,7 mld. Kč ze zvláštního účtu SÚKLu na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

SÚKL má na zvláštním účtu přes 2 miliardy Kč. Rezervy měl na nové projekty, jako jsou zavádění systému elektronických receptů a rozhodování o cenách a úhradách zdravotnických prostředků. Z těchto projektů prozatím sešlo.

Stát chce pomoci také pražské Nemocnici Na Bulovce a brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny. Do dvou nemocnic by mělo zamířit kvůli jejich špatné ekonomické situaci celkem 700 milionů Kč. Bez finanční injekce by byl přímo ohrožen výkon stanoveného rozsahu zdravotní péče. Brněnská nemocnice by podle zprávy musela poskytování péče úplně přerušit.

Výpadek příjmů z regulačních poplatků má v roce 2015 činit asi 4,2 miliardy Kč, z toho u ambulancí a lékáren bude podle dřívějších propočtů ve výši asi 3,27 miliardy Kč. Stokorunové platby v nemocnicích zrušil od ledna 2014 Ústavní soud s tím, že pro řadu občanů činí nemocniční péči nedostupnou.

Historie

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
  • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 461).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 269/1 (doporučuje schválit).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015.
  • 3. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. PSP ČR vyslovia souhlas ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.
  • PSP ČR postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.2.2015.
  • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015. Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová - přijato k tomuto tisku dne 11.3.2014 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1. Další výbory: Ústavně-právní výbor, zpravodajem je MUDr. Mgr. Valdimír Plaček, přijato k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/2.
  • Senát zařadil tisk na 7. schůzi a projednal jej dne 18. 3. 2015. Usnesením č. 104, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.
  • Prezident republiky podepsal zákon dne 1. 4. 2015.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!