Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR na 9. schůzi dne 18. 6. 2015 projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 87, sněmovní tisk č. 270) s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Podmínkou pro přijetí do mateřské školy nebo pobyt na školách v přírodě by podle Senátu nemělo být plné očkování dítěte. Senátní úpravy, které Senáta přijal po téměř pětihodinové debatě nad novelou o ochraně veřejného zdraví, bude muset posoudit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR).

Mateřské školy by podle senátorů měly mít pouze povinnost zjistit stav očkování přijímaného dítěte. Senát zároveň snížil z půlmilionu na 30.000 korun maximální výši pokuty, která by hrozila školkám, školám nebo provozovatelům dětských skupin za přijetí dítěte bez dokladu o očkování.

Podmínka očkování pro účast na škole v přírodě je podle místopředsedkyně Senátu Miluše Horské nelogická vzhledem k tomu, že stejné děti se potkávají ve třídě během školního roku.

Senátoři také z novely chtějí odstranit ustanovení, podle kterého by hlukem neměla být hudba při venkovních koncertech. Ministerstvo zdravotnictví ČR by se tím zbavovalo odpovědnosti za ochranu zdraví obyvatel před hlukem. Obce mají mít podle novely právo udělovat hlukové výjimky pořadatelům venkovních hudebních produkcí.

Senát doporučil z novely vyloučit ustanovení, které by dávalo hygienikům právo vstupovat do soukromých bytů kvůli kontrole zdroje hluku, kterým byly překročeny hygienické předpisy. Za odepření vstupu by podle předlohy hrozila až půlmilionová pokuta. Senátoři toto ustanovení označili za prolomení ústavního práva na ochranu obydlí, které je zatím možné jen kvůli ochraně života, zdraví nebo majetku.

Senátoři do novely naopak doplnili ustanovení, podle něhož by pokuta až 50.000 korun hrozila obchodníkům, kteří by ve škole nebo školském zařízení porušili zákaz nabízet nebo prodávat potraviny v rozporu s požadavky na zdravou výživu žáků.

Senát v novele upravi vyhlašování hlukových pásem kolem letišť, které bude dál vyžadovat dohodu s hygieniky. Senátoři odmítli návrh, aby s nimi vyjednával pouze provozovatel letiště.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví. 
 • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (přerušuje projednávání).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/2 (přerušuje projednávání).
  - Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/3 (pozměňovací návrhy).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/4 (pozměňovací návrhy).
 • V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  - Návrh zákona 10. 3. 2015 na 26. schůzi vrácen garančnímu výboru k novému projednání (usnesení č. 650).
  - Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/6, který byl rozeslán 4. 5. 2015.
 • 3. čtení proběhlo na 27. schůzi dne 20. 5. 2015. Návrh zákona schválen.
 • Zákon doručen do Senátu 02.06.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová - přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.
 • Další výbory:
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 10. 6. 2015 usnesení č. 51.
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 10. 6. 2015 usnesení č. 52.
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 17. 6. 2015  usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/3.
  - Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem jesen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/2.
 • Senát zařadil tisk na 9. schůzi a projednal jej dne 18. 6. 2015. Usnesením č. 157, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!