Zákon o pomoci v hmotné nouzi - senátní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 11. 6. 2014 v 1. čtení projednala senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům.

Cílem tohoto návrhu je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních, což současná právní úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňuje. Takto se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Proto je nutné v zákoně o pomoci v hmotné nouzi zakotvit možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

Ochrana v oblasti bydlení je v České republice zajištěna pro nízkopříjmové skupiny obyvatel dvěma dávkami, a to příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory a doplatkem na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Počet příjemců obou dávek a výdajů na ně postupně rok od roku narůstá, avšak u doplatku na bydlení je tento nárůst v poměru let 2011 a 2012 značný. Jedním z důvodů tohoto nárůstu je možnost poskytování více doplatků na bydlení do jednoho bytu a hlavně do jedné obytné místnosti v ubytovacím zařízení. Největší nárůst doplatku na bydlení nastal právě v roce 2012 u jiné formy bydlení.

Cílovým stavem právní úpravy je umožnit poskytovat jeden doplatek na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti v ubytovacím zařízení. Proto se navrhuje jasné stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro doplatek na bydlení, které je založeno na faktickém užívání bytu. U jiné formy bydlení se navrhuje určit výši nákladů nejprve podle výše, která je v místě obvyklá, a teprve poté maximálně do výše normativních nákladů podle státní sociální podpory.

Historie:

  • Návrh zákona předložen Senátu dne 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 195/0.
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 1. 2014 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (pozměňovací návrhy).
  • Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu, Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 398). Návrh senátního návrhu zákona projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu a schválen (usnesení č. 446).
  • Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 31. 3. 2014.
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 155/1 (neutrální).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku
  • 1. čtení proběhlo11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 301). Výbor pro sociální politiku návrh neprojednal.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!