Zákon o pomoci v hmotné nouzi - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (671/14).

Jedním z hlavních cílů je přesněji definovat vhodné ubytování, do kterého stát bude poskytovat doplatek na bydlení s pomocí hygienických norem a standardů kvality bydlení a jejich kontroly ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví a se stavebními úřady a také navázat na splnění těchto norem a standardů výši odůvodněných nákladů na bydlení.

Dalším cílem je změnit stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení tak, aby se okruh určoval stejně jako u příspěvku na živobytí, čímž se zjednoduší administrace obou dávek.

Se změnou okruhu společně posuzovaných osob je spojen i cíl, který povede k finančním úsporám v této oblasti, kdy se odůvodněné náklady na bydlení rozpočítají na všechny osoby fakticky užívající byt (místnost v ubytovně), což v konečném důsledku bude znamenat, že bude na jeden byt (místnost v ubytovně) poskytnut jen jeden doplatek na bydlení.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

 • změnu stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení,
 • stanovení výše odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby byl v rámci jednoho bytu
  či jiného než obytného prostoru poskytnut pouze jeden doplatek na bydlení,
 • započítávání dávek z důchodového pojištění pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi v neúplné výši,
 • zpřesnění rozhodného období v měsíci podání žádosti o opakující se dávku a v období jejího poskytování,
 • hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním pro doplatek na bydlení a odejmutí opakující se dávky při neuplatnění majetku, pohledávek či nároků a možnost nového nároku na tuto dávku,
 • zpřesnění podmínek nároku na doplatek na bydlení,
 • doplnění definice bytu, ubytovacího zařízení a jiného než obytného prostoru,
 • standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru a jejich kontrolu,
 • zrušení časového omezení poskytování doplatku na bydlení,
 • jaké doklady musí být k žádosti o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi přiloženy.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!