Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 20. 6. 2014 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/.

Návrh zákona stanoví podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, která dosud nebyla právně regulována, prostřednictvím zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Definuje charakter služby a konkrétní podmínky poskytování péče, například okruhu možných poskytovatelů, prostoru a hygieny, počtu dětí na jednu pečující osobu, povinnosti pečovat v souladu s konceptem výchovy a péče, úhrady za službu, oprávnění k poskytování služby, evidence poskytovatelů, kontroly, případných sankcí atd.

Návrh upravuje novelizací zákona o daních z příjmů také prorodinná daňová opatření zavedením daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Počítá i se zavedením slevy na dani z příjmů pro rodiče, kteří využijí služeb péče o děti v souvislosti se vstupem nebo návratem na trh práce.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo na 7. schůzi dne 26. 3. 2014. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro sociální politikuprojednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/2 (pozměňovací návrhy).
 • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/3 (pozměňovací návrhy).
 • Ve 2. čtení na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.
 • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014, návrh zákona schválen (usnesení č. 354).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!