Zákon o státní sociální podpoře - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala dne 17. 9. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/.

Cílem návrhu je podpořit rodiny s malými dětmi v situaci, kdy se jim jednorázově zvýší náklady v souvislosti s narozením dítěte a za tímto účelem upravit podmínky nároku na danou dávku tak, aby na porodné dosáhly i další rodiny. Zavést porodné na druhé dítě ve snížené výši a upravit okruh oprávněných osob tak, aby výslovně zahrnoval i kategorii osob, kterým nárok na dávky státní sociální podpory vyplývá z přímo použitelných předpisů EU.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

  • Navýšení zákonného koeficientu limitujícího výši příjmu rodiny pro nárok na dávku
  • Rozšíření nároku na porodné i z titulu narození druhého dítěte
  • Úpravu výše porodného na druhé dítě
  • Výslovná úprava okruhu oprávněných osob
  • Rozšíření nároku na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů o další případy.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. a navrhl přikázat k projednání výborům: VpSP.
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 383).
  • VpSP projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 255/1 (doporučuje schválit).
  • 2. čtení - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 255/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!