Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 13. srpna 2014 zákon ze dne 24. července 2014, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účinnost nového zákona o úrazovém pojištění se znovu, počtvrté odkládá, novela odsouvá termín na rok 2017.

Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, obsahuje úpravu pojištění zaměstnanců pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tento zákon byl přijat již v roce 2006, avšak dosud nenabyl účinnosti. Zákonem č. 218/2007 Sb. byla jeho účinnost odložena na 1. leden 2010, zákonem č. 282/2009 Sb. došlo k odložení účinnosti na 1. leden 2013 a podle zákona č. 463/2012 Sb. má dojít k nabytí účinnosti 1. ledna 2015.

Norma počítá také s tím, že se sníží výdaje na provozování dosavadního pojištění pro dvě pojišťovny, které ho zajišťují.
Podle normy by úrazové pojištění zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by pak hradila rentu.

Dosud se pojišťují zaměstnavatelé u dvou komerčních pojišťoven, odškodnění se platí z tohoto pojištění. Shoda na této změně ale nepanuje.
Zavedení nových pravidel do praxe by podle ministryně práce Michaely Marksové znamenalo velký nárok na státní rozpočet. Ministryně již dříve uvedla, že její úřad připravil návrh tří variant, jak by budoucí systém mohl vypadat. Podle kritiků je zákon v nynější podobě neaplikovatelný. Už dřív se mluvilo o tom, že by ho mohla zajišťovat jediná veřejná pojišťovna. Druhou možností je to, že by se systém otevřel a místo dvou by ho nabízely všechny komerční pojišťovny podobně jako povinné ručení u vozidel.
Ani schvalování novely nebylo jednoduché. Mezi zákonodárci panoval rozdílný pohled na to, jak vysoká by vlastně měla být provozní režie obou pojišťoven - České a Kooperativy. Nyní je to devět procent. Sněmovna souhlasila se snížením na čtyři procenta, podle kritiků ale bez řádné analýzy.

Historie:

 • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 22. 1. 2014 - zástupce navrhovatele: MPSV ČR
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 22. 1. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).
 • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 100/1.
 • 2. čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
 • Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 100/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi, návrh zákona schválen (usnesení č. 352).
 • Zákon doručen do Senátu Parlamentu ČR 30.06.2014 (senátní tisk č. 317).
 • Zákon SP ČR schválen 24.07.2014.
 • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.07.2014.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 13. 8. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!