Zákon o veřejném zdravotním pojištění podepsal prezident ČR

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 25. 3. 2014  zákon ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona usnadnií operace a vyšetření v zemích EU. Absolvovat vyšetření nebo zákrok v zahraničí by mělo být jednodušší, pacienti by už nemuseli žádat zdravotní pojišťovnu o souhlas s uhrazením plánované péče v zemích EU.

Náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše, kterou by vynaložila zdravotní pojišťovna, pokud by byly služby čerpány na území ČR, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů. Pacienti si i nadále musejí danou péči v zahraničí nejprve sami uhradit a teprve následně jim bude refundována.

Takzvanou přeshraniční péči umožňuje od konce října 2013 bruselská směrnice. Občané EU podle ní mají právo na péči mimo svoji zemi, pokud doma není, anebo by museli čekat nepřiměřeně dlouho. Informace o kvalitě a ceně péče mají mít kontaktní místa v jednotlivých zemích.

Na plánovanou péči českých pacientů v zahraničí bylo v předchozích letech vynakládáno zhruba deset milionů korun ročně. Je to minimálně procento z celkových výdajů zdravotních pojišťoven, které se ročně pohybují kolem 220 miliard korun.

Základní informace z PSP ČR:

Sněmovní tisk 10/0 - Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • Autorem návrhu zákona je  vláda
  Byl předložen 08.11.2013.
  Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  Návrh rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 27.11.2013.
 • 1. čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4 schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
 • 2. čtení
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.02.2014 na 6. schůzi.
 • 3. čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen.

Informace o jednání v SP ČR:

 • Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2014. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2014.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2013 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.
 • Senát zařadil tisk na 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014. Usnesením č. 424, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.


 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!