Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR na 2. schůzi dne 26. 11. 2014 doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 382) ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zpravodajem je senátor Vladimír Plaček. Novela také ukládá pojišťovnám povinnost zveřejňovat individuální smlouvy se zdravotnickými zařízeními.

Pacienti po závažné operaci nebo s těžkou chronickou nemocí budou moci jezdit do lázní na účet zdravotní pojišťovny nejméně na čtyři týdny místo nynějších tří. Vládní předloha uvádí, že děti by měly jezdit do lázní vždy alespoň na čtyři týdny. Pobyt, i opakovaný, by se pacientům prodloužil jen na základě posouzení zdravotního stavu.

Lázeňství dostávalo v předchozích letech ze zdravotního pojištění ročně téměř tři miliardy Kč, výdaje postupně klesly až ke dvěma miliardám s tím, jak pobytů ubývalo. Změna mu má vrátit půlmiliardu Kč ročně, o kterou přišlo omezující vyhláškou z roku 2012. Ústavní soud předpis zrušil, nechal ho platný jen do konce roku 2014.

Pobyt na 28 dní a více by měly pojišťovny podle dřívějších informací hradit dospělým s vybranými nemocemi oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševními poruchami a kožními či gynekologickými nemocemi. Některá onemocnění, kde si dosud musejí pacienti hradit pobyt a stravu, budou přeřazena do komplexní péče a pojišťovny uhradí vše.

Při těžkých a závažných nemocech by léčba na návrh lékaře lázní a po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny trvala po dobu nutnou k vyléčení, nebylo by už časové omezení. Týká se to dospělých i dětí. Změnit se mají i některá kritéria pro poskytování péče, pacienti ohrožení nemocí z povolání se dostanou do lázní dříve, což by mělo přispět k tomu, že si déle udrží dobré zdraví.

Zveřejňování smluv do vládní novely vložila Sněmovna kvůli tomu, že některá zdravotnická zařízení dostávají v současnosti výrazně vyšší úhrady za stejné výkony než většina ostatních. Systém by se měl nyní zprůhlednit, nezveřejněná smlouva by navíc nebyla účinná.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!