Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 27. schůzi dne 20. 5. 2015 odložila projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/.

Vyřazení normy z programu nynější schůze dnes prosadil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák, svůj návrh nezdůvodnil. Odklad podpořili poslanci ČSSD, KDU-ČSL a většina členů klubů ANO a KSČM. Poslanci ANO do normy chtějí vložit ustanovení, podle kterého by si pacienti mohli legálně připlácet za dražší zdravotní služby.

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR tuto možnost navzdory zápornému stanovisku Ministerstva zdravotnictví ČR podpořil. Zástupci ministerstva poukazovali zejména na to, že se o úpravě prakticky vůbec nedebatovalo. Pozměňovací návrh Radky Maxové a Miloslava Janulíka spočívá v tom, že pacienti by měli možnost doplatit rozdíl mezi částkou, kterou běžně hradí pojišťovna, a skutečnou cenou dražší služby. Nyní se to údajně řeší například dary.

Zveřejňování smluv pojišťoven ze zdravotnickými zařízení by měla PSP ČR schválit podle úpravy Výboru pro zdravotnictví tak, že nezveřejněné smlouvy nebudou účinné. Vláda původně navrhovala za nezveřejnění smlouvy jen pokuty. Výbor doporučil provést v předloze i některé další úpravy. Týkají se například rezervních fondů pojišťoven, jejich slučování a termínů pro změnu pojišťovny.

Poslanci ANO taky prosazují proti vůli ministerstva zdravotnictví úpravy, jež by vedly k posílení role ministerstva financí ve zdravotnictví.

PSP ČR by se mohla k předloze vrátit nejdříve v červnu 2015.

Původní návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující:
a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
b) poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Mimo výše uvedených oblastí upravuje návrh rovněž některé dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace účinné právní úpravy.

Dílčími úpravami zejména v zákoně č. 48/1997 Sb. dochází k posílení postavení pojištěnců a jejich nároků vyplývajících z účasti na systému veřejného zdravotního pojištění. Lze uvést např.:
a) V případě dlouhodobého pobytu v cizině bude hradit pojištěnec pouze za tu část pobytu, po níž neprokáže uzavření zdravotního pojištění v zahraničí. Zároveň návrh zmírňuje dopady opomenutí odhlášení od zdravotního pojištění v ČR.
b) Prodlužuje se lhůta, po kterou mají pojištěnci možnost změnit v průběhu kalendářního roku zdravotní pojišťovnu (do 31. 8.).

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 7. 1. 2015.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
 • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (přerušuje projednávání). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/3 (přerušuje projednávání). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  - Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 16:13.
  - Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 386/6 (stanovisko).

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!