Zákon o zdravotních službách - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 33. schůzi dne 23. 10. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 614).

Navrhované změny zákona o zdravotních službách reagují na poznatky vyplývající z aplikace tohoto zákona v praxi.

Cílem návrhu zákona je:

  • jednoznačné definování působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS“) jako správce Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi,
  • upřesnění, resp. částečně nové vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS; zejména v oblasti analýzy indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a zajištění kvality a udržitelnosti systému zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
  • nové stanovení obsahu a funkčnosti Národního registru zdravotnických pracovníků (s respektem k závěrům nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/12),
  • vymezení Národního registru hrazených zdravotních služeb,
  • stanovení nových národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona (Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče).

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015 - zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 614/0 dne 23. 9. 2015.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl Výbor pro zdravotnictví PSP ČR jako garanční.
  • 1. čtení: proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi. Přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR jako garančnímu výboru.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!