Zákon o zdravotnických prostředcích

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo dne 11. 6. 2014 aktuální informaci k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích je obecně hodnocen pozitivně a existuje všeobecná shoda na jeho potřebnosti. Nicméně vnější okolnosti vedly k tomu, že návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen hned dvakrát. Poprvé byl návrh zákona poslancům rozeslán 8. července 2013 ve znění sněmovního tisku č. 1105/0. Vzhledem k pádu tehdejší vlády však Poslanecká sněmovna nestihla materiál před svým rozpuštěním projednat.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích byl ve zcela nezměněné podobě znovu předložen Poslanecké sněmovně vládou Jiřího Rusnoka 15. ledna 2014. Sněmovní tisk č. 87 sněmovna následně v prvním čtení dne 5. 2. 2014 schválila a zaslala k projednání ve Výboru pro zdravotnictví s prodlouženou lhůtou na 90 dnů.

S Výborem pro zdravotnictví PSP ČR byl vyjednán odklad projednávání návrhu na září 2014, čímž Ministerstvo zdravotnictví ČR získalo další čas na podrobnou analýzu nově předložených podnětů.

Pozměňovací návrhy k zákonu o zdravotnických prostředcích je možné rozdělit do několika skupin.

  • V první skupině jsou změny zásadního charakteru, které mají přímý vliv na funkčnost zákona.
  • Druhá skupina je tvořena změnami důležitými, které však nemají přímý vliv na fungování zákona jako celku, ale mohl by nastat problém s aplikací jednotlivých ustanovení.
  • Třetí skupinu pak představuje řada formulačních úprav, které vedou k lepší srozumitelnosti normy a terminologické jednotnosti, ale nemají žádný vliv na aplikaci předmětných ustanovení.
  • Poslední a samostatnou skupinu tvoří nově otevřená témata, která se ukázala jako nedořešená a je tedy nutné znovu je podrobně projednat.

Více informací v příloze.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!