Zákoník práce - senátní návrh

Senát Parlamentu ČR dne 25. 2. 2015 na 6. schůzi projednal senátní návrh zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 20) - přikázán výborům k projednání.

Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem, a to v zákonech obsahujících tuto právní úpravu, konkrétně v
• zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
• zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
• zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
• zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
• zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
• zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
• zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
• zákoně č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),
• zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Právní úprava karenční doby byla poprvé do našeho právního řádu zavedena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tehdy se dotýkala ještě zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, tuto právní úpravu Ústavní soud svým nálezem ze dne 23. dubna 2008 sp. zn. Pl. ÚS 02/08 (publikovaným pod číslem 166/2008 Sb.) zrušil. Následně s účinností nového zákona č. 187/2009 Sb., o nemocenském pojištění (účinnost od 1. ledna 2009) a s novou právní úpravou hmotného zabezpečení zaměstnanců v prvních dnech dočasné pracovní neschopnosti (v prvních 14 dnech, resp. v letech 2011 až 2013 v prvních 21 dnech) byla do našeho právního řádu navrácena.

Historie:

  • Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátor Antonín Maštalíř, senátorka Božena Sekaninová, senátor Jan Látka, senátor Karel Kratochvíle, senátor Zdeněk Berka, senátor Jaromír Jermář, senátorka Eva Syková, senátor Pavel Štohl, senátorka Emilie Třísková, senátor Miroslav Nenutil, senátorka Milada Emmerová.
  • Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2014.
  • Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.4.2015.
  • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2015.
  • Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.
  • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
  • Senát zařadil tisk na 6. schůzi a projednal jej dne 25. 2. 2015.
  • Svým usnesením č. 91, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!