Zákoník práce - senátní návrh

Senát Parlamentu ČR na 17. schůzi dne 6. 1. 2016 projednal návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (senátní tisk č. 172) - přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku jako výboru garančnímu.  

Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem, a to v zákonech obsahujících tuto právní úpravu.

Cílem předloženého návrhu je alespoň zčásti napravit sociální situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek či invalidů). Za současné situace, kdy zaměstnanci jsou postaveni na trhu práce před životní dilema přijmout práci za minimální mzdu nebo mzdu blízkou minimální mzdě nebo zůstat bez práce a vystavit tak rodinu a děti hmotné nouzi, se jeví navrhovaná úprava nezbytností.

Senát PČR tedy v prvním kole schvalování podpořil nový návrh na obnovení výplaty nemocenské zaměstnavatelem v prvních třech dnech nemoci. Firmám by měly být na oplátku sníženy odvody na nemocenské pojištění. Nová předloha by měla snížit odvody firem na nemocenské pojištění o jednu desetinu procentního bodu. Chce tak kompenzovat zvýšené náklady, které by zaměstnavatelům přineslo proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti zaměstnance.

Historie tisku

  • Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátorka Emilie Třísková, senátor Antonín Maštalíř, senátor Karel Kratochvíle, senátor Pavel Štohl, senátor Miroslav Nenutil, senátor Jan Látka, senátor František Bublan, senátor Jan Hajda, senátor Petr Gawlas, senátor Vladimír Plaček, senátor Jiří Dienstbier, senátor Josef Táborský, senátor Lubomír Franc, senátor Jaroslav Malý, senátor Miloš Malý, senátor Zdeněk Besta, senátor Petr Vícha, senátor Jaromír Jermář, senátorka Eva Syková, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Milada Emmerová, senátor Jan Žaloudík, senátor Martin Tesařík, senátor Ivo Bárek, senátor František Čuba, senátor Václav Homolka, senátor Radek Sušil, senátor Miroslav Antl.
  • Tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2015. Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.3.2016.
  • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2016.
  • Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.
  • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
  • Senát zařadil tisk na 17. schůzi a projednal jej dne 6. 1. 2016. Usnesením č. 313, projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!