Zákoník práce - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 1. 21. 2014 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 912/14).

Cílem předkládaného návrhu zákona je dílčí novelizace zákoníku práce, která je zaměřena na 

  • systematické začlenění hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, nyní dočasně zařazené v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazujících na tuto změnu, jakož i terminologických úprav směřujících ke sladění pracovněprávní terminologie v oblasti náhrady škody s pojmy užívanými novým občanským zákoníkem,
  • provedení některých legislativně technických změn, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění,
  • zapracování dílčích věcných změn navržených shodně sociálními partnery.

Cílem předloženého návrhu zákona je rovněž zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušení nebo změna některých dalších s tím souvisejících zákonů.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!