Záměr MZ ČR v oblasti strategických investic do roku 2020

Vláda ČR schválila dne 20. 8. 2015 Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020 (čj. 1000/15).

Záměr umožňuje Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ ČR) realizovat strategické investice v přímo řízených organizacích, a to především ve fakultních nemocnicích a dalších specializovaných zdravotnických pracovištích.

Schválené plány investic na léta 2016 - 2020 se týkají 7 nemocnic, které poskytují významný podíl objemu zdravotní péče v daném segmentu.

Podle MZ ČR je úloha přímo řízených nemocnic v českém zdravotnickém systému zcela nezastupitelná a tato zdravotnická zařízení jsou základem páteřní sítě nemocnic v České republice.

V případě přímo řízených organizací však není možné nápravu v této oblasti financovat ze strukturálních fondů EU. Úhrady za zdravotní služby poskytované z veřejného zdravotního pojištění jsou navíc nastaveny jen na financování provozních výdajů a pouze části výdajů investičních. Proto je nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů.

Ministerstvo zdravotnictví v období let 2016 – 2020 vyhodnotilo jako nezbytnou realizaci 7 strategických investic, a to v závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech, míře spoluúčasti vlastních zdrojů žadatele a stavu připravenosti akce:

  1. Fakultní nemocnice Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor
  2. Fakultní nemocnice Olomouc – Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa
  3. Fakultní nemocnice Plzeň – Pavilon chirurgických oborů
  4. Thomayerova nemocnice Praha – Centrální urgentní příjem
  5. IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2
  6. Všeobecná fakultní nemocnice Praha – Záměr – výstavba nového sdruženého objektu
  7. Fakultní nemocnice Hradec Králové – Modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu

Celkový finanční objem navrhovaných strategických investic je ve výši 10,030 mld. Kč. Předpokládá se jejich postupná realizace, a to v závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech.

Vyčíslení finančních požadavků na státní rozpočet je uvedeno v následujícím přehledu (v mld. Kč):

PŘO

Název investiční akce

Předpokládaný termín realizace

Celková výše investice

Podíl vlastních zdrojů

Požadavek na výdaje SR

FN Brno

Výstavba GPK

2016 - 2019

1,950

30%

1,365

FN Olomouc

Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy

2016 - 2019

1,500

30%

1,050

FN Plzeň

Výstavba pavilonu chirurgických oborů

2016 - 2020

1,500

30%

1,050

Thomayerova nemocnice   Praha

Centrální urgentní příjem

2016 - 2020

0,800

30%

0,560

IKEM Praha

Výstavba budov G1 a G2

2016 - 2018

0,750

30%

0,525

VFN Praha

Výstavba nového sdruženého objektu

2017 - 2021

1,530

30%

1,071

FN Hradec Králové

Rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů

2017 - 2022

2,000

30%

1,400

CELKEM

 

 

10,030

 

7,021

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!