Zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

Zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO) se konalo v Lucemburku v týdnu od 15. 6. 2015. Za Česko jednala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Na programu byla zejména politická debata ministrů k návrhům specifických doporučení Rady k Národním programům reforem jednotlivých členských států. V oblasti zaměstnanosti ČR obdržela v roce 2015 pouze jedno doporučení - dále zvýšit dostupnost cenově přijatelných služeb péče o děti, s čímž se ČR ztotožnila.

Ministryně Marksová jednala s komisařkou Marianne Thyssen o žádosti MPSV ke změně Operačního programu pro poskytování potravin a věcí základní potřeby v rámci Fondu potravinové pomoci nejchudším osobám. Česká republika usiluje o změnu programu tak, aby z něho bylo možné podpořit poskytování obědů dětem ze sociálně slabých rodin.

Rada dále schválila návrh závěrů o odstranění rozdílů ve výši důchodů žen a mužů. Též diskutovala a vzala na vědomí zprávu o pokroku k návrhu směrnice o kvótách ve vedení podniků společností kotovaných na burze. Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová a ministryně pro rovnost příležitostí Lucemburska Lydie Mutsch uvedly, že budou usilovat o dosažení dohody nad zněním této směrnice za lucemburského předsednictví v Radě EU, které začíná 1. července 2015.

Ministryně Marksová se dále sešla s francouzským ministrem práce, zaměstnanosti a sociálního dialogu Francoisem Rebsamenem. Cílem jednání bylo se vzájemně informovat o pozicích k přezkumu směrnice o vysílání pracovníků, který připravuje Evropská komise.

Členské státy disponují nástrojem, který má nedodržování pravidel a zabránit podvodným praktikám. Jedná se o směrnici o prosazování směrnice o vysílání pracovníků, která byla přijata v roce 2014 a která by měla být do národních legislativ zavedena do léta 2016. Před tím, než se povede diskuse o tom, zda by mělo dojít k revizi směrnice, je třeba vyhodnotit, zda současná úprava funguje.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!