Zasedání výboru EMPL 24. března a 1. dubna 2015

V úterý 24. března 2015 si členové výboru pro zaměstnanost a sociální věci vyměňovali názory s Fransem Timmersmanem, prvním místopředsedou Evropské komise. Projednali také pozměňovací návrhy k nařízení o osobních ochranných prostředcích a několik návrhů stanovisek, např. o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Ve středu 1. dubna budou poslanci projednávat návrh stanoviska k návrhu Společnosměrnice sti s ručením omezeným s jediným společníkem. Cílem návrhu je usnadnit zakládání společností a podpořit jejich přeshraniční aktivity. Zpravodajkou návrhu je Jutta Steinruck (S&D). Členové budou také hlasovat o návrhu zprávy k nařízení o osobních ochranných pomůckách. Na programu výboru je také projednání zpráv z vlastní iniciativy o rodinných podnicích v Evropě či o Strategii EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!