Zasedání výboru EMPL 5. března 2015

Ve čtvrtek 5. března se sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci, aby projednal zprávu k Evropskému fondu strategických investic a zvážil pozměňovací návrhy ke zprávě z vlastní iniciativy Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Obě zprávy předkládá polská poslankyně Danuta Jazlowieczká. I ostaní body jenání se týkají zejména ekonomických témat.

Na závěr jednání proběhne diskuze k politikám zaměstnanosti v Evropské unii.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!