Zasedání Výboru o mimořádných událostech (ES)

Světová zdravotnická organizace (WHO) svolala dne 17. 6. 2015 setkání v souvislosti s ohniskem nákazy způsobeným respiračním syndromem koronavirus (MERS-CoV) v Korejské republice. Jednalo se o deváté zasedání Výboru o mimořádných událostech (ES) svolané generálním ředitelem na základě mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005).

Výbor vzal na vědomí hodnocení společného poslání, pokud jde o hlavní faktory, které přispívají k šíření MERS - CoV v Korejské republice:
1) nedostatek povědomí zdravotnických pracovníků a široké veřejnosti o nákaze způsobené MERS-CoV
2) nedostatečná prevence a kontrola epidemických opatření v nemocnicích
3) dlouhodobý kontakt infikovaných pacientů v přeplněných nouzových pokojích v nemocnicích
4) zvyky mnoha návštěvníků nebo rodinných příslušníků pobývat u infikovaných pacientů v nemocničních pokojích, které usnadňují sekundární šíření infekce mezi kontakty.

Výbor poznamenal, že jsou k dispozici důkazy o genetickém sekvenování a neidentifikoval žádné významné změny virů získané z případů v Korejské republice ve srovnání s viry získaných z případů na Středním východě. Průběžné sledování možných genetických změn těchto virů je důležité.  V této epidemii, byl přenos MERS - CoV silně spojený s nastavením zdravotní péče. Tento aspekt zdůrazňuje potřebu zdravotnických  orgánů, aby vynaložily veškeré možné úsilí, aby zajistily  že účinná prevence a kontrola opatření proti dané nákaze jsou na místě po celou dobu.

Neexistuje žádný aktuální důkaz trvalého přenosu mezi komunitou.  Výbor poznamenal, že následná opatření orgánů veřejného zdraví k zastavení epidemie je rozsáhlé úsilí o posílení vysledování kontaktů a kroky, které zajistí, že případy a kontakty (během inkubační doby) jsou přiměřeně izolovány nebo jsou v karanténě a budou dostatečně sledovány, aby nedocházelo k cestování těchto případů.

Výbor poznamenal, že stále existuje mnoho mezer ve znalostech týkající se přenosu viru mezi lidmi včetně potenciální úlohy znečištění životního prostředí, špatné ventilaci a dalších faktorů a naznačil, že pokračující výzkum v těchto oblastech byl kritický.
Výbor vyjádřil svůj názor, že tato epidemie je probuzením a voláním, že v tomto vysoce mobilním světě, by měly vždy být všechny složky státu připraveny na možnost výskytu z neočekávaných zdrojů nákazy závažných infekčních onemocnění.

Situace zdůrazňuje potřebu posílit spolupráci mezi resortem zdravotnictví a dalšími klíčovými odvětvími, jako je letectví a zvýšit komunikační procesy mezi jednotlivými složkami.

Výbor zopakoval, že jeho předchozí doporučení zůstává relevantní a uvedl svou silnou podporu pro doporučení další společné mise. Výbor dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro ohrožení zdraví mezinárodního významu (PHEIC).

Při dosažení tohoto závěru, výbor uvedl, že poté, co byla zjištěna ohniska nákazy, neměla Korejská republika tuto epidemii pod kontrolou.  Je potřeba použití více přístupů k identifikaci kontaktů a zajistit jejich vhodné monitorování a (př. karanténu), jakož i účinné prostředky k zastavení nevhodného cestování případů a kontaktů v průběhu doby, kdy jsou potenciálně infekční. Takové snahy odrážejí přijetí doporučení společné mise.

WHO nedoporučuje používání jakýchkoli cestovních nebo obchodních omezení a domnívá se, že screening v místech vstupu je v této době zbytečný.  Je důležité, aby ti kteří cestují do postižených oblastí měli povědomí o nákaze způsobené MERS-Cov.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!