Zástupce / zástupkyně přednosty neurologické kliniky pro LP - VŘ

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo zástupce / zástupkyně přednosty neurologické kliniky pro LP.

Datum uzávěrky: 7. 4. 2014

Vzdělání - magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství.

Atestace - specializovanou způsobilost v oboru neurologie.

Jazykové znalosti- znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Počítačové znalosti.

Další požadavky
- alespoň 10 let klinické praxe
- schopnost vedoucí, organizátorské a manažerské činnosti
- schopnost publikační, pedagogické a vědecké činnosti
- splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost
- souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

FN HK nabízí
- práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení
- možnost odborného a vědeckého rozvoje
- sociální výhody
- zvýhodněné ubytování pro svobodné.

Požadované dokumenty
Přihláška k výběrovému řízení, životopis s přehledem profesní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), kopie lustračního osvědčení (§ 4 zákona 451/1991 Sb., v platném znění) a souhlas  k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí praxe a souhlasem k využití svých osobních údajů pro účely výběrového pohovoru ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů nutno zaslat do data uzávěrky na adresu:
Odbor personální a mzdové politiky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!