Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 7. schůzi dne 20. 3. 2014 vzala na vědomí vládní návrh „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Národní strategie“) /sněmovní tisk 113/, který je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR.

Národní strategie je nástrojem pro implementaci programu Světové zdravotnické organizace (dále jen „SZO“) Zdraví 2020 v ČR. Program Zdraví 2020 byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012 a je adaptabilním a praktickým strategickým rámcem umožňujícím specificky zaměřené přístupy. Národní strategie je určena institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám společnosti. Má za úkol přispět k řešení složitých zdravotních problémů 21. století, se kterými se ČR potýká, spojených s ekonomickým, sociálním a demografickým vývojem, a to zejména cestou prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví.

Národní strategie vychází především z „Hodnotící zprávy plnění cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR v letech 2003 – 2012“ a rovněž z „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013.

Národní strategie definuje hlavní cíl zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

PSP ČR:

  • Návrh rozeslán poslancům 29. 1. 2014.
  • Organizační výbor zprávu přikázal 5. 2. 2014 (usnesení č. 26).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 113/1 (bere na vědomí).
  • Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi, PSP  zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 175).                                              
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!