Zdravotní gramotnost Čechů

Česká republika je výrazně pod průměrem v úrovni zdravotní gramotnosti. Z osmi zemí Evropské unie (EU) se umístila na sedmém místě. Za nejlepšími, jako je Nizozemsko, Německo či Polsko, výrazně zaostává. Vyplývá to ze zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Z výzkumu také vyplývá, že problematickou nebo neadekvátní zdravotní gramotnost má téměř polovina dotázaných Evropanů.

Z jednotlivých oblastí zdravotní gramotnosti je nejhorší situace u podpory zdraví. A souvislost mezi zdravotním stavem a zdravotním gramotností je silná, uvádí SZÚ. Nízká úroveň zdravotní gramotnosti je spojena například s častější hospitalizací nebo zvýšenými náklady na zdravotní péči.

Průzkum, který se v Česku konal poprvé, ukazuje, že v celkové zdravotní gramotnosti uspělo jen 31,8 procenta dotázaných. V Nizozemsku, které se umístilo na prvním místě, uspělo 37,1 procenta respondentů. Průměr EU byl 33,8 procenta.

Při porovnání jednotlivých oblastí zdravotní gramotnosti vyšli Češi nejlépe v porozumění a orientaci v oblasti zdravotní péče, kde uspělo 50,6 procenta, nejhůře ve sféře podpory zdraví, kde uspělo jen 35,7 procenta. Češi tedy snáze získávají informace o fungování systému zdravotní péče než informace o zdravém životním stylu a posilování vlastního zdraví.

V jednotlivých položkách v ČR výrazněji přesahovaly průměr negativních odpovědí ty, které se týkaly rozhodnutí zlepšit zdraví (o 18 procent), nechat se očkovat proti chřipce (o 11,1 procenta) a vstoupit do sportovního klubu či se zapojit do skupinového cvičení (o 8,3 procenta).

Naopak lépe než průměr EU vyšli Češi v pochopení příbalového letáku k lékům, kde negativních odpovědí bylo oproti průměru o čtyři procenta méně, nebo ve snaze dozvědět se o politických změnách, které mohou ovlivnit zdraví, kde bylo oproti průměru negativních odpovědí o 5,8 procenta méně.

Průzkum rovněž ukázal, že úroveň zdravotní gramotnosti klesá s věkem, roste s výší vzdělání a omezuje ji finanční deprivace (míra schopnosti platit účty, léky, zdravotnické prostředky a návštěvy lékaře).

Zdravotní gramotnost:

 ČR (v procentech)

Průměr 8 zemí EU (v procentech)

Ve zdravotní péči:

 33

34,7

V prevenci nemocí:

 32,1

34,2

V podpoře zdraví:

 30

32,5

Obecně :

 31,8

33,8

Zdroj: SZÚ

Celková zdravotní gramotnost v procentech v EU:

Nizozemsko

37,1

Irsko

35,2

Německo

34,5

Polsko

34,5

Řecko

33,6

Rakousko

32

Česko

31,8

Bulharsko

30,5

 EU - průměr 8 zemí

33,8

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!