Zdravotní pojišťovny ukončí externí nábory pojištěnců

Zdravotní pojišťovny ukončí spolupráci s externími náboráři, kteří pro ně získávali nové pojištěnce. Souhlasí také se storny přihlášek pojištěnců, kteří se přehlásili pod tlakem náborářů k jiné pojišťovně, přestože to neměli v úmyslu. Po jednání vedení Svazu zaměstnaneckých pojišťoven tuto informaci sdělil jeho šéf Jaromír Gajdáček.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vyzval dopisem zdravotní pojišťovny, aby nemrhaly prostředky zdravotního pojištění na nábor nových pojištěnců zejména v době, kdy zdravotnictví zápasí s nedostatkem peněz. Pojišťovny hospodaří ročně se zhruba 230 miliardami, zrušením náborů ušetří každý rok kolem 100 milionů korun.

Jaromír Gajdáček, který je ředitelem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra uvedl, že si pojišťovny uvědomují, že firmy, které zajišťovaly nábor, řekročily meze, a že si pojišťovny zbytečně přetahují pojištěnce navzájem. Proto došlo k dohodě, že s okamžitou platností zaměstnanecké pojišťovny těchto aktivit zanechají.

Ředitelé také potvrdili dohodu z února 2014, že vyjdou vstříc těm pojištěncům, kteří byli při náboru donuceni k podpisu. Byli náboráři uvedeni v omyl, když se například dozvěděli, že jejich pojišťovna končí, nebo že je potřeba podpisu kvůli výměně průkazky.

Pojišťovny podle Gajdáčka hodlají hledat jiné cesty konkurence, než je přetahování klientů. Až se zdravotnictví během let 2014 - 2015 stabilizuje, jak to plánuje Němeček, chtějí s ním vyjednávat o dalších krocích, které povedou ke skutečnému konkurenčnímu prostředí.

E15 dále uvádí, že pojišťovny nemají velkou možnost konkurovat si ve výši úhrad za léčení, s každou další úhradovou vyhláškou se tyto možnosti omezují. Mají sice smluvní volnost, mohou tedy uzavřít nebo rozvázat smlouvu se zdravotnickým zařízením podle svého uvážení, tlak veřejnosti jim to ale většinou nedovolí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, která členem svazu není, podle svého mluvčího Oldřicha Tichého takové nábory neprovádí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!