Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje - výběrové řízení

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. vypisuje výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka společnosti.

Kvalifikační požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských (tj. též inženýrských a lékařských) studijních programů vysokých škol,
  • Minimálně 10 let praxe, z toho minimálně 5 let řídící manažerská praxe ve vrcholovém managementui (řídící manažerská praxe ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení, zdravotní pojišťovny a obdobných organizací výhodou).

Podání přihlášky:

  • Přihlášky nutno zasílat na adresu: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., sekretariát společnosti, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
  • Přihlášky je možné též doručit osobně na adresu sídla společnosti, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.
  • Přihláška se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – ředitel/ředitelka“
  • Termín podání přihlášek – 21. 3. 2014, 14:00 hod. Do tohoto data a času musí být přihláška doručena společnosti.

Hlavním cílem holdingu bude letos dosáhnout vyrovnaného hospodaření nemocnic a začít postupně snižovat kumulovanou ztrátu, která činí zhruba 320 milionů korun. Kraji patří nemocnice v Trutnově, Náchodě, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem, přičemž každá je samostatnou obchodní společností. Loni kraj do náchodské nemocnice začlenil ztrátovou nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!