Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 35. schůzi dne 6. 11. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/.

Doprovodná předloha k zákonu o ukončení důchodového spoření předpokládá, že lidé měli mít možnost spořit dřív než od 18 let, výhodnější by mělo být postupné vyplácení naspořených peněz. Zvýšit by se měly také daňové úlevy.

PSP ČR podpořila zvýšení hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele na pojištění a penzijní produkty z 30.000 na 50.000 korun a hranici pro odpočet od základu daně účastníka pro penzijní produkty z 12.000 na 24.000 korun. Věk lidí s nárokem na dávky by se navíc měl snížit z 65 na 60 let.

Lidé ve věku 18 let by si mohli podle schválené změny jednorázově vybrat až třetinu částky, kterou si sami naspořili. Podmínkou by bylo to, že spoří nejméně deset let a v posledních dvou letech nezměnili penzijní společnost. Předkladatelé hovořili o tom, že tyto peníze by mohly posloužit například na studium. K uzavření nebo změně smlouvy dětí nebudou jejich rodiče potřebovat souhlas soudu, jak to v obecně v těchto případech stanoví občanský zákoník.

Vládní návrh zvýhodňuje postupné vyplácení naspořených peněz tím, že penze vyplácená déle než deset let by byla stejně jako doživotní penze osvobozena od daně z příjmů. Zmírnění by se měly dočkat přísné limity penzijních fondů pro investování.

PSP ČR vložila do zákona i zvýšení regulované provize zprostředkovatelů za uzavření smlouvy o důchodovém spoření na dvojnásobek, byla by zhruba 1 760 korun. Distributoři navíc získají administrativní úlevu ve formě prodloužení platnosti registrace České národní banky z jednoho na dva roky a upraví se poplatky, které si mohou fondy účtovat. Lidé zaplatí asi o 80 až 120 korun ročně navíc.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, tedy třetí pilíř penzijního systému, na konci  prvního pololetí 2015 mělo 4,44 milionu lidí. Doplňkové penzijní spoření, které je od roku 2013 nahradilo, mělo 291.000 lidí.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 26. 5. 2015. Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D.a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.
 • 1. čtení: proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
 • Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801). Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní
 • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 494/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 494/2, který byl rozeslán 9. 10. 2015 v 13:54.
 • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 494/3 (stanovisko).
 • 3. čtení: proběhlo dne 6. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 952).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!