Změna zdravotní pojišťovny

Pokud klient zdravotní pojišťovny není spokojen s jejími službami, má až do konce března 2016 možnost, přehlásit se k jiné zdravotní pojišťovně.

Klientem nové pojišťovny se stane od 1. července 2016. Další příležitost ke změně bude od 1. července do 30. září 2016, v tom případě by se lidé stali klienty nově zvolené zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2017.

Tzv. transparenční novela umožnila od září 2015 změnu zdravotní pojišťovny místo dosavadního jednoho ve dvou termínech. Stále však zůstává zachována možnost změny pouze jednou do roka, a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději však tři měsíce před požadovaným termínem změny.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!