Změny českého zdravotnictví v roce 2016

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) a Mladá fronta, a. s., podruhé v řadě vytvořila prostor pro Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) i ostatních subjekty, které představily novinky, změny a záměry v resortu zdravotnictví pro rok 2016.

Prezident UZS Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA, na konferenci označil za jeden z největších problémů českého zdravotnictví nedostatek zdravotníků, zejména sester. Uvedl, že odborná diskuse by měla být vedena o jejich vzdělávání a způsobech jejich odměňování. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula představil výsledky průzkumu, který mezi zdravotnickým personálem provedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. „Zdravotníci jsou nespokojení s tím, že nemohou pacientům poskytnout takovou péči, jakou by měli a jakou by rádi poskytli, takto vypovědělo 70 procent dotázaných,“ uvedl Josef Středula s tím, že jedna třetina zdravotníků si nevybírá ani přestávku na oběd a tuto oddechovou část pouze oficiálně vykazuje. „Přetížení a celková únava je u zdravotníků velmi rizikový faktor. Sestry také vnímají neúctu ke svému povolání, téměř polovina zdravotníků referuje o zhoršení mezilidských vztahů na pracovišti,“ poukázal na vnitřní situaci zaměstnanců ve zdravotnictví předseda Středula a dodal, že jejich nespokojenost vyplývá i nedostatečného finančního ohodnocení.

Ministr zdravotnictví na konferenci ale zdůraznil, že problematiku platů zdravotníků řeší. „Tarifní platy jsme v posledním období zvýšili dvakrát o pět procent. Nositelé výkonů od nového roku dostanou přidáno také desetiprocentním navýšením hodnoty práce v seznamu výkonů,“ připomněl ministr Svatopluk Němeček. Jak dodal, vláda by měla v nejbližší době začít projednávat také návrh zákona o vzdělávání lékařů, v jehož rámci by mělo být zjednodušeno postgraduální vzdělávání.

Legislativní novinkou pro příští období je návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček k zákonu uvedl, že vznikl proto, aby prosadil veřejný zájem a pacientům zaručil, aby jim nemocnice poskytovaly celé spektrum zdravotní péče, nikoli jen ty zdravotní služby, které jsou finančně zajímavé. „Principy zákona jsou správné, pouze potřebuje technicky upravit,“ uvedl ministr Němeček ke kritice, kterou vyslovuje část odborné veřejnosti s obavou, že by současná podoba návrhu vytvořila dva nerovnocenné typy zdravotnických zařízení.

UZS vnímá už samotný proces získání atributu „nezisková zdravotnická organizace“ jako ne zcela transparentní. „Výběrové řízení není formou správního řízení, není možnost odvolání, narážíme na celou řadu rozporů s evropskou legislativou, rozpor s veřejnou podporou a s poskytováním služeb v obecném hospodářském zájmu. Jakož i potenciální zvýhodňování jedné skupiny. Unie zaměstnavatelských svazů v tuto chvíli zastává názor, že současný návrh tohoto zákona není vyhovující a místo jeho modifikace formou připomínkování by bylo lepší napsat ho znovu, “ uvedl prezident Horecký.

Úhradová vyhláška, která financování zdravotnictví každoročně upravuje, počítá pro rok 2016 s navýšením peněz do zdravotnictví o 9,2 miliardy korun. Nemocniční péče bude opět hrazena paušálovou platbou. Začnou také sběry dat ze skupiny referenčních nemocnic, které pomohou vylepšit systém plateb prostřednictvím systému DRG.

Převratnou novinkou přinese v roce 2016 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která dá vzniknout Registru úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tak bude moci poprvé nahlédnout do dat zdravotních pojišťoven a začít s nimi pracovat. „Rozsah informací, které mají zdravotní pojišťovny k dispozici, nemá v ČR obdoby. Nad těmito daty se rozsvítí velký reflektor, díky němuž konečně dosáhneme reálně spravedlivých plateb za zdravotní péči,“ uvedl ministr Němeček.

Prezident České lékárnické komory (ČLnK) PharmDr. Lubomír Chudoba na konferenci představil záměr komory pro rok 2016. Lékárníci budou ve spolupráci s lékaři proškolováni, aby mohli ve vybraných lékárnách poskytovat odborné poradenství. „Jde o dvou- až třídenní kurzy, včetně stáže na lékařském pracovišti. Lékárnici budou svým klientům odborně radit jak odvykat kouření nebo snižovat hmotnost.   

Velkým tématem je lékové poradenství. V rámci garantovaného kurzu, budou lékárníci oslovovat pacienty, kteří berou pět a více léků, a budou je zvát na řízenou konzultaci. Ta by měla zjistit, zda pacienti používají léky tak, jak mají, zda na sobě nepozorují vedlejší účinky přípravků. Lékárník může také vydat doporučení pro ošetřujícího lékaře, aby znovu přehodnotil pacientovu medikaci a zhodnotil, zda by některý lék nemohl být pacientovi vysazen,“ uvedl prezident Chudoba. Dalším garantovaným kurzem je hojení ran, kde ČLnK zaznamenala zájem o poradenství v lékárnách jak ze strany seniorů, tak i mladších klientů lékáren, kteří o pacienty s chronickými ránami pečují. Lékárníci jim budou radit jak s technikou ošetření, tak s možnostmi použití různých obvazových materiálů.

Jak připomněl prezident UZS Jiří Horecký, problematika dlouhodobé péče nebo sociálně zdravotnického pomezí je na vládní úrovni stále nedořešena. Očekávané koncepční řešení se opět posouvá a prezident Horecký upozornil, že je již více než zřejmé, že za funkčního období této vlády k očekávaným změnám nedojde.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!