Zpoždění zdravotnické legislativy

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) se opožďuje v plnění legislativního plánu. Protikuřácký zákon, který zakáže kouření v restauracích, měl platit od ledna 2016 má Poslanecká sněmovna PČR na programu 8. 12. 2015. Norma bude v nejlepším případě platit od pololetí roku 2016. Od ledna 2016 měl být účinný zákon o neziskových nemocnicích, který ještě vláda ani neobdržela. Zpoždění mají i normy o vzdělávání lékařů a sester.

V případě protikuřáckého zákona návrh čekal na zařazení do programu PSP ČR přes půl roku. Vláda poslala PSP ČR ministerský návrh zákona už 3. června 2015. Podle MZ ČR je důvodem zpoždění většiny zákonů složitost hledání správného řešení a to, že v připomínkovém řízení přicházejí stovky připomínek a MZ ČR nechce ani jednu opomenout.

MZ ČR si v patnáctibodovém legislativním plánu vytýčilo jako priority protikuřácký zákon zahrnující i ochranu před škodlivými účinky alkoholu a nelegálních drog, zákon o neziskových nemocnicích a zákony o vzdělávání lékařů a ostatních zdravotníků.

Dne 8. 12. 2015 by mělo proběhnout první čtení takzvaného protikuřáckého zákona. MZ ČR si přeje, aby začal platit co nejdříve, záleží na rychlosti projednávání, odhad je v pololetí 2016. Norma by mohla narazit u zákonodárců tím, že zakazuje v restauracích vedle běžných cigaret také cigarety elektronické. Majitelé tvrdí, že kvůli tomu jim klesnou tržby. Napadají i to, že by museli nabízet alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo.

U zákona o neziskových nemocnicích bylo datum účinnosti, tj. leden 2016, míněno spíše jako pracovní. Klíčové datum je 1. leden 2017, kdy by měly být převedeny státní nemocnice na novou právní formu. V příloze zákona budou vyjmenovány nemocnice, které se stávají neziskovými, vzniknout má státem garantovaná síť. Nemocnice by měly jistotu smlouvy se zdravotní pojišťovnou a byly by osvobozeny od daní z příjmu.

Připomínkové řízení bylo do konce listopadu 2015, MZ ČR připomínky nyní zpracovává. Do konce roku 2015 by měl být návrhdoručen vládě, možná to ale bude později, protože pracovní tým rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví avizoval, že navrhne, aby zákon před předložením do vlády byl projednán se sociálními partnery. Menší nemocnice se obávají toho, že se z nich stanou nemocnice druhé kategorie, když nebudou jako neziskové mít jistou smlouvu. Při rušení nemocnic prý první přijdou na řadu.

Normu o vzdělávání lékařů měla vláda obdržet v dubnu 2015, platit měla od ledna 2016, platnost lze podle MZ ČR stihnout před začátkem akademického roku, zřejmě do konce srpna 2016.  Legislativní rada vlády dala dílčí připomínky, norma se podle nich upravuje, aby ji Legislativní rada znovu projednala a v průběhu ledna 2016 ji dostala vláda. Zákon zúží pro lékaře počty atestačních oborů, aby se vzdělávání nerozmělňovalo do úzkých specializací, ale vycházeli univerzálnější lékaři. Část vzdělávání lékařů po promoci se přesune do menších nemocnic.

Na rok 2016 je naplánovaná novela o vzdělávání sester a dalších zdravotníků, vláda by ji měla dostat do konce dubna 2016. Zachovat se mají varianty středoškolského a vysokoškolského vzdělávání pro sestry. Další vzdělání bude "nástavba", nikoli základ nutný pro výkon práce. Má se tak co nejrychleji zvýšit příliv sester do nemocnic, kde teď chybějí.

Ministerstvo pokračuje v práci na projektu DRG Restart, nemocnice by od roku 2018 měly být placeny podle vykázaných diagnóz. Novela zákona o zdravotních službách, která prošla prvním čtením v PSP ČR a schválil ji Výbor pro zdravotnictví PSP ČR, počítá se vznikem Národního registru úhrad. Statistici budou mít data od zdravotních pojišťoven, vedle toho budou sbírat nákladová data a vypočtou výši úhrady pro danou diagnózu.

Ministerstvo pracuje i na revizi dvou reformních zákonů o službách a specifických službách, platných od dubna 2012, jde například o změny v pracovně lékařských službách či v ochranném léčení. Do konce ledna 2016 normu dostane už po vypořádání připomínek vláda. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění má od ledna 2017 zavést automatickou valorizaci odvodů státu.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!