Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven k poslednímu dni února 2014. Ministerstvo zveřejňuje zůstatky na fondech pravidelně od července 2013. Informace jsou zveřejňovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření jednotlivých pojišťoven. Dostupné jsou v časových řadách začínajících lednem 2012.

Uvedené údaje jsou zůstatky na účtech jednotlivých fondů k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. To může způsobovat v některých měsících náhlé výkyvy, pokud například poslední den vyjde na víkend.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!