15. ročník veletrhu NGO Market

15. ročník veletrhu NGO Market se koná 25. dubna 2014 od 11.00 do 18.00 hodin v pražské Národní technické knihovně. Hlavním partnerem veletrhu je Evropský sociální fond. Cílem veletrhu je posílit důvěryhodnost neziskových organizací.

Na veletrhu NGO Market se představí více než 200 neziskových organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Letošním tématem je kultura dárcovství a dobrovolnictví. Připraveny jsou přednášky pro veřejnost i semináře pro odborníky z oboru. Chybět nebudou ani praktické ukázky, jak nezisková organizace funguje.

Jeden z doprovodných seminářů se bude zabývat transparentností neziskových organizací. Seminář proběhne v Noční studovně od 11:00 do 12:30 hodin a představí se na něm dva projekty financované z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací realizovaný Asociací veřejně prospěšných organizací ČR se zabývá systémem hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v České republice, s využitím zkušeností zejména z Německa a Španělska. Nově vytvořený systém hodnocení nepracuje jen s „daty na papíře“, ale zohledňuje i zkušenosti v reálném provozu. Kromě prověřování hospodaření s darovanými prostředky bude zohledňovat i práci dané organizace na svém dalším rozvoji, jak si váží svých dárců a v neposlední řadě, zda odpovědně naplňuje svoje poslání. Díky transparentnímu hodnocení by mohlo být rozhodování o přidělování finančních prostředků jednodušší.

Projekt Transparentní, respektovaná, udržitelná společnost, jehož realizátorem je Síť mateřských center o.s. se inspiruje rakouskou metodou Social Reporting Standard. Vytváří profil organizace tak, aby byla prostřednictvím posouzení měřitelných parametrů jasně srozumitelná pro veřejnost, pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů i dalších subjektů. Metoda se v České republice teprve zkouší, pokud se osvědčí, bude se dále využívat.
Větší věrohodnost pomůže neziskovým organizacím získat další dárce, podporovatele, zaměstnance a dobrovolníky a plnit tím poslání, které ve společnosti mají.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!