18. výzva IOP

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo dne 17. 9. 2014 informace k 18. výzvě IOP.

K dispozici základní implementační dokumenty, vztahující se k 18. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 20. 12. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu, viz Příloha 2.

Formuláře, které žadatel využije při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) jsou uvedeny v Příloze 3 – Přílohy Příručky.

MZ ČR upozorňuje žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 18. výzvě.

MZ ČR doporučuje tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Více informací k 18. výzvě IOP, včetně Příloh na http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/18vyzva-iop-_8570_8.html

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!