20. konference patologické a klinické fyziologie

Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni ve spolupráci se Společností patologické a klinické fyziologie ČLS JEP pořádá 20. konferenci patologické a klinické fyziologie s mezinárodní účastí.

Termín: 22. - 24. 9. 2015
Místo: Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň - Lochotín

Tematické zaměření konference:
Konference svým programem pokryje veškeré tělesné systémy z pohledu normální, patologické a klinické fyziologie a také problematiku výuky - formou ústních a plakátových sdělení.

Kategorie: 
Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!