20. zlínský geriatrický den

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Centrem klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s, Zlín a Krajským edukačním centrem POUZP a Okresním sdružením ČLK Zlín, pořádá 20. zlínský geriatrický den.

Termín: 4. 9. 2015
Místo: Akademické centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Demografický populační vývoj předvídá postupný nárůst souboru starších spoluobčanů. Ne všichni stárnou zdravě, většina z nich je zatížena méně či více závažnou morbiditou. Péči o seniorskou populaci zastřešuje geriatrie, nicméně geriatrická morbidita infiltruje i do ostatních lékařských oborů, což je patrno i v heterogenitě odborného programu.

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle vyhlášky MZ ČR c. 4/2010 Sb. Bude ohodnocena kredity pro lékaře a sestry.

Program na https://geriatriezlin.bpp.cz/cs/odborny-program-21

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!