23. sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Oční klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají 23. sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Termín: 17. – 19. 9. 2015
Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Sjezd je pořádán při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

Program a informace na http://www.hanzo.cz/cos/odborny-program

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!