26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže

Psychiatrická klinika FN Brno a MU, Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP, Asociace dětské a dorostové psychiatrie, Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPS SLS pořádají
26. česko-slovenskou konferenci Duševní zdraví mládeže.

Termín: 7. - 8. 11. 2014
Místo: Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Konference Duševní zdraví se koná každé 2 roky a má tedy více než 50-letou tradici. Je největším setkáním odborníků na duševní zdraví mládeže v ČR.

Program - workshopy na téma:

 • Diagnostika poruch autistického spektra
  Přehled, výhody a limity metod pro diagnostiku poruch autistického spektra doplněný kazuistikam. Praktická ukázka práce s metodou ADOS. Psychologická diagnostika poruch autistického spektra.
 • Sandplaying - Využití terapeutického pískoviště při práci s dětmi, přístup Gestalt terapie
  Terapeutické pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s dítětem v poradenství či terapii, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a terapeuticky působit ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné. V rámci terapeutického pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. V rámci workshopu se dozvíte základní možnosti používání pískoviště a uvidíte přímou ukázku práce s pískovištěm.
 • Konziliární (liaison) dětská psychiatrie
  Workshop zaměřený na psychiatrické příznaky u somaticky nemocných, hospitalizovaných dětí; Praktické případy, kasuistiky, konzultace.
 • Problémový dorastenec
  Kazuistiky a praktické skúsenosti s diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a terapeutickým ovplyvnením poruchového správania u detí a dorastencov.
 • Psychiatrie předškolního věku
  Diagnostika,biologické základy a terapie v dětské psychiatrii u dětí 2,5- 6 let.


Konference bude mít akreditaci pro lékaře, klinické psychology a sestry.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!