3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020

Dne 17. 6. 2014 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ ČR) uskuteční informační den k 3. víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020. Informační den bude zaměřen na představení 3. akčního programu v oblasti zdraví 2014-2020 a také na předání zkušeností českých organizací a institucí, které se podílely na realizaci projektů v rámci předchozího 2. akčního programu 2008-2013.

Představení 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 obstarají zástupci Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea), která je pověřena realizací programu. Ve svých prezentacích se zaměří na podmínky účasti v programu, finanční mechanismy, alokace pro jednotlivé podporované oblasti a postupy při podávání žádostí o grant. Na informačním dni dále vystoupí zástupci českých organizací a institucí, kteří přiblíží svoje zkušenosti s realizací projektů v předchozím zdravotním programu EU a tyto svoje realizované projekty taktéž v krátkosti představí.

Detailní program informačního dne bude zveřejněn nejpozději týden před konáním semináře, na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Evropská Unie -> 3. akční program.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!