35. Kongres České nefrologické společnosti

Česká nefrologická společnost, o.s. pořádá 35. Kongres České nefrologické společnosti.

Termín: 25. - 27. 6. 2014
Místo: Kongresové centrum Praha

Česká nefrologická společnost (ČNS) dosahuje pokroku v léčbě ledvin prostřednictvím podpory vzdělávacích aktivit a také pravidelným udělováním grantů. Sdružuje více než 400 profesionálů pracujících na 101 dialyzačních jednotkách, 7 transplantačních centrech, několika vysokých školách, řadě nemocnic a ambulantních pracovištích. Kongres České nefrologické společnosti nabízí svým účastníkům jedinečnou příležitost setkat se a sdílet poznatky z oboru.

Hlavním hostem kongresu bude Jakub Tolar, ředitel Stem Cell Institute v Menneapolis, který je expertem na genovou terapii, která již začíná být klinicky využívána. Poslední den kongresu vystoupí zahraniční hosté. Prezident ERA/EDTA Andrzej Wiecek přednese přednášku o renovaskulární hypertenzi, Umberto Maggiore o humorální rejekci, Jürgen Floege o IgA nefropatii a konečně Ziad Massy o vztahu střeva progresivních nefropatií.

Součástí kongresu bude tradiční kongres nefrologických sester a techniků. Po skončení kongresu se ve stejných prostorách bude konat mezinárodní symposium EUTOX o uremické toxicitě, kterému předsedá Vladimír Tesař.

Program a informace na http://czechrenalweek.org/

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!