36. české a slovenské endoskopické dny

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, ESGE – European Society of Gastrointestinal Endoscopy, Česká asociace sester, ESGENA – European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates pořádají 36.české a slovenské endoskopické dny.

Termín: 12. - 13. 9. 2014
Místo: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Ve výše uvedeném termínu se Praha stane hlavním městem evropské digestivní endoskopie. Bude hostit endoskopický workshop ESGE Live Demonstration za účasti špičkových zahraničních a čes­kých gastroenterologů. Endoskopická sekce ČGS vyjadřuje svou maximální podporu jak formálně připojením XXXVI. Českého a Slovenského endoskopického dne, tak prakticky spoluprací na organi­zaci a propagaci této mimořádné odborné události.

Digestivní endoskopie je jedním z nejvíce inovativních oborů současné medicíny. Leží na průniku technologického pokroku a medicíny jako aplikované přírodní vědy. Z obou těchto sfér neustále proudí nové impulzy, které tento obor rychle posunují kupředu.

Pozvání k účasti na našem workshopu přijali špičkoví odborníci.

Živé přenosy – prezentované metody:

  • POEM
  • EndoBarrier
  • Terapeutická endoskopie žlučových cest a pankreatu
  • Cholangioskopie a pankreatoskopie
  • RFA
  • Zástava krvácení
  • EMR, ESD
  • Enteroskopie
  • Terapeutická endosonografie

Program a více informací na www.cz.esgelive-prague2014.com/

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!